Tvångsmässigt tryckande

Jag bara trycker, scrollar och har mig på min telefon, när jag har den i handen. Det ärende jag hade på telefonen tar maximalt någon minut, ändå kan jag finna mig själv tryckande på alla möjliga appar långt efteråt. Fast jag inte orkar. Trots att det inte händer något nytt, roligt eller spännande. Jag bara trycker helt planlöst.

Stort varningstecken på rastlösheten.

I find myself constantly swiping on my phone. The one thing I thought I´d do when I reached out for it, is done in a minute. But I can't help that I´m going through all my social apps, pretending to read news and stuff. Despite the fact that I don't have any energy left for that. Nothing new and exciting has happened the last minute. I just keep swiping. 

Restless.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar