Den sjuka jobbstressen

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av en ohälsosam arbetsbelastning. Bland annat därför kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket att börja gälla från den 31 mars 2016.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar