Behöver du muntras upp?

Det kommer bli bra igen. 

Tänk på allt du har lärt dig. På hur mycket du klarat av redan, som du inte trodde att du kunde. 

Dina erfarenheter gör dig starkare.
Du lär dig av dina misstag.
Du sätter dina gränser. 
Och du kommer att komma ut på andra sidan. Förändrad och förbättrad. 

Varje dag har du makten över ditt liv. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar