Läkning kan inte stressas fram

Det sägs att för att anlägga en trädgård krävs en tro på morgondagen. 

I trädgården hittade jag lugnet från första stund. Det meditativa i att sopa, räfsa eller kratta lugnade mig. Jag blev pigg fast jag inte sov. Det var en riktig aha-upplevelse. 

Trädgården hade tidigare varit ett stressmoment som jag ville bli färdig med, något att göra klart, så jag kunde vila sedan. Det var en omvälvande tid när jag insåg att jag aldrig kommer bli färdig. 
En trädgård finns inte till för att man ska bli färdig med den. 

En trädgård kräver långsiktighet. Tålamod. Att våga vänta. Våga tro på att det kommer bli bra. Men inget kan stressas fram. Allt sker i precis den takt naturen finner lämpligt. Varken fortare eller långsammare. 

Precis som när man ska läka från utmattningssyndrom. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar