Att sätta upp mål

För mig är det viktigt att ha ett mål med min rehabilitering. Det ger mig något att vända mig till när jag tappar fotfästet och undrar vad det är jag håller på med. Det viktigaste är att det är mitt mål. Det ska inte komma från någon annan.

Jag sätter upp både långsiktiga mål och lite mer kortsiktiga, beroende på vad det är jag vill uppnå.Långsiktigt mål

Målen bör vara specifika. Mål av typen

Jag vill bli frisk eller Jag vill börja jobba igen

är ospecifika och ger ingen hjälp. För när blir man egentligen frisk? Hur frisk ska man vara för att vara frisk? Finns det något självändamål i att jobba? Är det sociala kontakter man vill ha? Kunna försörja sig själv? Intellektuell utmaning? Kanske kan man få det man önskar på något annat sätt?

Det är bra om målet är mätbart. Till exempel 


"Jag vill simma 3 gånger i veckan" är bättre än 
"Jag vill få bra kondition".


Målet ska vara Ditt! Dvs du ska göra det du vill och på ett sätt som du tycker känns bra. Alla har sin egen resa att göra. Tag hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare eller samtalsterapeut att hitta rätt nivå för just dig. Men fatta beslutet själv. 

Målet ska också vara realistiskt. Det ska vara något som du faktiskt kan lyckas med. En liten utmaning, men inte omöjligt att uppnå.

För att det ska bli av är det också bra om man sätter upp när det ska bli av.

I januari vill jag se på en utställning på museum.
På jullovet vill jag åka skridskor med min familj.


Jag försöker sätta upp positiva mål. Hellre 

"Jag vill äta mat som jag mår bra av" än "Jag ska sluta äta godis". 


För mig känns det viktigt att hitta lusten igen. Så jag formulerar mål utifrån vad jag vill snarare än vad jag borde, eller måste. Allt för att göra livet positivt och meningsfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar